Leczenie Dzieci


Piotr Sawicki - ZnanyLekarz.pl
Zaufanie i wyrozumiałość
Zaufanie i wyrozumiałość

Przerost migdałków u dzieci może być przyczyną częstych infekcji, chrapania oraz groźnych dla życia bezdechów w czasie snu

Wyróżnia się:

- Przerost migdałka gardłowego

- Przerost migdałków podniebiennych

- Przerost migdałka gardłowego współistniejący z przerostem migdałków podniebiennych

Każdorazowo staram się wdrożyć odpowiednie leczenie farmakologiczne celem poprawy stanu miejscowego i ogólnego dziecka. W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego niezbędne jest leczenie operacyjne.

 

Podczas wizyty każde dziecko jest badanie pod kątem ewentualnego przerostu migdałków, a także obecności tzw. płynu w uszach, czyli wysiękowego zapalenia uszu.

 

W przypadkach wysiękowego zapalenia uszu istnieje możliwość wdrożenia leczenia rehabilitacyjnego trąbek słuchowych za pomocą aparatu AMSA. Jest to bardzo skuteczna metoda leczenia szczególnie w przypadkach wysięków nawracających. Leczenie takie wykonuję w Centrum Medycznym PESMED- ul. Sułkowskiego 15.

 

Przypadki dzieci, u których leczenie zachowawcze jest niewystarczające kieruję do Szpitala celem leczenia operacyjnego.

 

Operacje dzieci wykonuję w Szpitalu WIDENT w Bydgoszczy, jednak istnieje również możliwość wydania skierowania do innych szpitali.