Diagnostyka i leczenie niedrożności nosa


Niedrożność nosa może być spowodowana kilkoma stanami, które powodują znaczny dyskomfort u pacjenta, a nierzadko prowadzą do groźnych powikłań w przypadku zaniechania leczenia.

 

Przyczyny utrudnionego oddychania (blokady) przez nos:

- skrzywienie przegrody nosa i przerost małżowin nosa (z różnych przyczyn) to najczęstsza przyczyna blokady nosa, która może być z powodzeniem leczona zabiegowo z dobrym efektem. Zabieg przeprowadzamy w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Pacjent zjawia się w Szpitalu rano lub w dniu poprzednim wieczorem. Zabieg operacyjny jest wykonywany z użyciem odpowiednich materiałów, które chronią przed zakładaniem dokuczliwej tamponady nosa. W przypadku prawidłowego przebiegu pooperacyjnego pacjent wychodzi do domu 24 godziny po operacji.

 

- deformacja pourazowa nosa zewnętrznego- to bardziej złożony stan, którego leczenie dla uzyskania dobrego efektu estetycznego i zadowalającej drożności nosa musi obejmować zwykle naprawę zarówno struktur kostnych nosa jak i przegrody nosa. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Ostatnim etapem zabiegu jest tamponada nosa oraz opatrunek zewnętrzny

 

- zrosty pooperacyjne lub samoistne jam nosa 

- zwężenie zastawki nosa

- zarośnięcie nozdrzy tylnych

- zmiany polipowate nosa

- guzy nowotworowe, naczyniowe, zapalne

- kamień nosowy (rynolit)